Polski notariusz i Apostille na Florydzie 727-538-4171

Agnieszka Piasecka is an attorney in Poland and the State of Florida. She can assist you with Apostille for Poland, including Apostille for Power of Attorney for Poland, Apostille for Disclaimer of Inheritance for Poland, Apostille and Online Notary Services for other documents, and translation of legal documents for immigration and court use. 

Apostille do Pełnomocnictwa do Polski, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku i innych dokumentów

POLSKI ADWOKAT I NOTARIUSZ STANU FLORYDA AGNIESZKA PIASECKA

Aby uzyskać certyfikat/klauzulę apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 / 505-603-0079 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskojęzycznym prawnikiem na Florydzie i może Ci pomóc w przygotowaniu dokumentów prawnych w języku polskim lub tłumaczeniu amerykańskich dokumentów prawnych na język polski. Agnieszka Piasecka oferuje dla swoich klientów także usługi notarialne osobiście lub online (przez internet) oraz może pomóc w uzyskaniu klauzuli/certyfikatu apostille do Polski.

APOSTILLE DO POLSKI, APOSTILLE DLA PEŁNOMOCNICTWA DO POLSKI, APOSTILLE DLA OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU DO POLSKI

Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem na Florydzie, USA. Mecenas Piasecka może Ci pomóc w załatwieniu klauzuli/certyfikatu apostille do Polski, apostille dla pełnomocnictwa do Polski, apostille dla oświadczenia o odrzuceniu spadku do Polski i do innych dokumentów wymagających klauzulę apostille do Polski. Kancelaria Agnieszki Piaseckiej oferuje również osobistą lub internetową notaryzację dokumentów, a także tłumaczenia dokumentów prawnych w sprawach imigracyjnych i innych.

CO TO JEST CERTYFIKAT / KLAUZULA APOSTILLE?

Certyfikat apostille służy do uwierzytelnienia pieczęci i podpisów urzędników państwowych lub notariuszy na dokumentach publicznych, takich jak akty urodzenia, akty zgonu, akty zawarcia małżeństwa, wyroki sądowe lub inne dokumenty wydane przez władze publiczne, aby można je było przedstawić w obcych krajach, będących członkami konwencji haskiej z 1961 r.

Polska przystąpiła do konwencji haskiej o apostille w dniu 14 sierpnia 2005 r. i każdy oficjalny dokument amerykański przeznaczony do Polski musi być opatrzony klauzulą/certyfikatem apostille od Sekretarza Stanu Florydy lub USA.

DOKUMENTY FEDERALNE WYMAGAJĄCE APOSTILLE

Departament Stanu USA wydaje klauzulę/certyfikat apostille tylko dla dokumentów federalnych. Dokumenty podpisane między innymi przez następujących urzędników wymagają klauzuli/certyfikatu apostille wydawanego przez Departament Stanu USA:

 • Urzędnik federalny USA
 • Urzędnik konsularny USA
 • Notariusz wojskowy lub zagraniczny konsul dyplomatyczny

DOKUMENTY STANOWE WYMAGAJĄCE APOSTILLE

Dokumenty podpisane przez urzędników stanowych wymagają klauzuli/certyfikatu apostille wydanego przez odpowiedniego Sekretarza Stanu w tym stanie, w którym powstał dokument.

Przykłady dokumentów stanowych i lokalnych obejmują:

 • Akty urodzenia
 • Akty zgonu
 • Świadectwa małżeństwa
 • Wyroki rozwodowe
 • Inne wyroki i dokumenty sądowe
 • Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku
 • Pełnomocnictwa
 • Testamenty
 • Oświadczenia pod przysięgą
 • Regulamin
 • Faktury handlowe
 • Kopia paszportu USA (tylko strona identyfikacyjna)
 • Dyplomy
 • Weryfikacja dochodu
 • Transkrypty
 • Umowy
 • Statut Spółki
 • Inne dokumenty biznesowe

Uwaga: aby możliwe było uzyskanie certyfikatu apostille, wszystkie dokumenty muszą zawierać podpis, czytelne nazwisko, tytuł i pieczęć urzędnika lub notariusza.

Dokument wydany przez państwo będące członkiem konwencji haskiej i opatrzony klauzulą/certyfikatem apostille nie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Departament Stanu USA ani legalizacji przez ambasadę USA lub konsulat zagraniczny, aby zostać uznanym w kraju uczestniczącym w konwencji haskiej.

Dokumenty wydawane przez państwo do użytku w krajach, które nie są członkami konwencji haskiej z 1961 r. mogą być uwierzytelniane za pomocą certyfikatu uwierzytelnienia wydanego przez Departament Stanu USA.

Powyższy artykuł powstał w oparciu o informacje uzyskane dostępne na stronie Biura Spraw Konsularnych: www.travel.state.gov

Apostille – Filmy Video & Podcasty

Pełnomocnictwo do Polski z Apostille

Temat: Pełnomocnictwo do Polski z Apostille, Apostille, Polski, Adwokat, Prawnik, Clearwater, Floryda, Florida, Aga Piasecka, Agnieszka Piasecka, Piasecka Law

Co to jest “Apostille”?

W tym podcaście, Polski Adwokat / Prawnik w Clearwater na Florydzie, Agnieszka Piasecka, Esq. odpowiada na często zadawane pytanie: Co to jest “Apostille”?

*Te podcasty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.